Auto Glanz Tacir
  Vecizeler
GALLERY vecizeler/geflügeltes wort/winged words - Vecizler Arsivi 03
  Home -Ana Sayfa
  Vecizeler Kervani1
  Yakup Icik Vecizeleri 1
  Vecizler Arsivi 01
  Vecizler Arsivi 02
  Vecizler Arsivi 03
  => Hz Musa
  => Hz Isa
  Vecizler Arsivi 04
  Vecizler Arsivi 05
  Vecizler Arsivi 06
  Vecizler Arsivi 07
  Vecizler Arsivi 08
  Vecizler Arsivi 09
  Vecizler Arsivi 10
  Vecizler Arsivi 11
  Vecizeler Arsivi 01
  Vecizeler Arsivi 02
  Vecizeler Arsivi 03
  Vecizeler Arsivi 04
  Vecizeler Arsivi 05
  Vecizeler Arsivi 06
  Vecizeler Arsivi 07
  Vecizeler Arsivi 08
  Vecizeler Arsivi 09
  Vecizeler Arsivi 10
  Vecizeler Arsivi 11
  Ömer Hayyam 01
  Omar Khayyam 01
  Veciz Sozler 01
  Veciz Sozler 02
  Veciz Sozler 03
  Veciz Sozler 04
  Veciz Sozler 05
  Veciz Sozler 06
  Veciz Sozler 07
  Veciz Sozler 08
  Veciz Sozler 09
  Veciz Sozler 10
  Veciz Sozler 11
  Veciz Sozler 12
  Veciz Sozler 13
  Veciz Sozler 14
  Veciz Sozler 15
  Veciz Sozler 16
  Veciz Sozler 17
  Veciz Sozler 18
  Vecize Sozler 01
  Vecize Sozler 02
  Vecize Sozler 03
  Vecize Sozler 05
  Vecize Sozler 06
  Vecize Sozler 07
  Vecize Sozler 08
  Vecize Sozler 09
  Vecize Sozler 10
  Vecize Sozler 11
  Vecize Sozler 12
  Vecize Sozler 13
  Vecize Sozler 14
  Vecize Sozler 15
  Vecize Sozler 16
  Vecize Sozler 17
  Vecize Sozler 18
  Vecize Sozler 19
  Resimli Vecizeler Kervani 01
  Resimli Vecizeler Kervani 02
  Resimli Vecizeler Kervani 03
  Resimli Vecizeler Kervani 04
  Resimli Vecizeler Kervani 05
  Resimli Vecizeler Kervani 06
  Resimli Vecizeler Kervani 07
  Vecize Sozler 20
  Vecize Sozler 21
  Vecize Sozler 22
  Resimlerle Melle Sehri
  Autoglanz-Tacir, Stadt Löhne (Germany)
Peygamberimizin Sözleri

1 Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır

2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın

4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür

5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir

6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır

7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
aÖmrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
bYaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
cMalını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
dVücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından

8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir

9 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur

10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir

11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner

12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı

13 Kurban kesiniz Onunla nefsi temizleyiniz Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur Az infak edin, çok ecir alın

14 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir

15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır

16 Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler

17 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma Olur ki bir gün dost olursun Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın

20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin Beni de Allah sevgisi için sevin Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin

21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir

23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder

24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur

25 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin

26 Şiir vardır ki, hikmettir Beyân vardır ki, büyüdür

27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz

28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır

29 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır

30 Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır

31 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar

32 Veyl, cehennemde bir vadidir Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz

33 Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez

34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı

35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir

36 Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır

37 Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez

38 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin

39 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir

41 Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer)

42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir

43 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir

44 Ticârete devam edin Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir

45 Ya hayır konuş, ya da sus

46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur Evinin içinde bile olsa onu rezil eder

47 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir

48 Pişmanlık, tövbedir

49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü

50 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır

51 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir

52 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder

53 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir

54 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur

55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et

56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz

57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona

58 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur

59 Hikmetin başı, Allah korkusudur

60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer

81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır

82 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder

83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır

84 Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez

85 Duâ ibâdetin ta kendisidir

86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin)

87 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin

88 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer

89 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir

90 İlme mâni olmak helâl olmaz

91 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder

92 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

93 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir

94 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir

95 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir

96 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır

97 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir

98 Nebî (sav) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir

99 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder

100 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun

121 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir

122 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle Çünkü o, Cennet hazinesidir

124 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır

125 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez

126 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

127 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder

128 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti

129 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar

130 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır

131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır

132 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

133 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir

134 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur

135 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır

136 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer

137 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür Akşamleyin ölürse yine böyledir

138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm

139 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim

140 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır [Ahmed b Hanbel]

141 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir

142 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir

143 Her paslanmanın cilası vardır Kalbin cilası da esteğfirullah demektir

144 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır

145 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir

146 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir

147 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar

148 Erteleyenler helak olmuştur

149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur

150 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır

151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın...
Yakup Icik


Heute waren schon 3 Besucher (116 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
"
Autoglanz-Tacir Exklusive Fahrzeugpflege