Auto Glanz Tacir
  Vecizeler
GALLERY vecizeler/geflügeltes wort/winged words - Vecizeler Arsivi 04
  Home -Ana Sayfa
  Vecizeler Kervani1
  Yakup Icik Vecizeleri 1
  Vecizler Arsivi 01
  Vecizler Arsivi 02
  Vecizler Arsivi 03
  Vecizler Arsivi 04
  Vecizler Arsivi 05
  Vecizler Arsivi 06
  Vecizler Arsivi 07
  Vecizler Arsivi 08
  Vecizler Arsivi 09
  Vecizler Arsivi 10
  Vecizler Arsivi 11
  Vecizeler Arsivi 01
  Vecizeler Arsivi 02
  Vecizeler Arsivi 03
  Vecizeler Arsivi 04
  Vecizeler Arsivi 05
  Vecizeler Arsivi 06
  Vecizeler Arsivi 07
  Vecizeler Arsivi 08
  Vecizeler Arsivi 09
  Vecizeler Arsivi 10
  Vecizeler Arsivi 11
  Ömer Hayyam 01
  Omar Khayyam 01
  Veciz Sozler 01
  Veciz Sozler 02
  Veciz Sozler 03
  Veciz Sozler 04
  Veciz Sozler 05
  Veciz Sozler 06
  Veciz Sozler 07
  Veciz Sozler 08
  Veciz Sozler 09
  Veciz Sozler 10
  Veciz Sozler 11
  Veciz Sozler 12
  Veciz Sozler 13
  Veciz Sozler 14
  Veciz Sozler 15
  Veciz Sozler 16
  Veciz Sozler 17
  Veciz Sozler 18
  Vecize Sozler 01
  Vecize Sozler 02
  Vecize Sozler 03
  Vecize Sozler 05
  Vecize Sozler 06
  Vecize Sozler 07
  Vecize Sozler 08
  Vecize Sozler 09
  Vecize Sozler 10
  Vecize Sozler 11
  Vecize Sozler 12
  Vecize Sozler 13
  Vecize Sozler 14
  Vecize Sozler 15
  Vecize Sozler 16
  Vecize Sozler 17
  Vecize Sozler 18
  Vecize Sozler 19
  Resimli Vecizeler Kervani 01
  Resimli Vecizeler Kervani 02
  Resimli Vecizeler Kervani 03
  Resimli Vecizeler Kervani 04
  Resimli Vecizeler Kervani 05
  Resimli Vecizeler Kervani 06
  Resimli Vecizeler Kervani 07
  Vecize Sozler 20
  Vecize Sozler 21
  Vecize Sozler 22
  Resimlerle Melle Sehri
  Autoglanz-Tacir, Stadt Löhne (Germany)
NASİHAT KÖŞESİ

"Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir...Hz. Muhammed (sav)
"Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır...Hz. Ali
"Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır."...Hz. Muhammed (sav)
"Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur...Mevlana
"Sabredin, her şeyin başı sabırdır. "...Hz. Ebubeki
"Geçmişten ibret alın da hayra çalışın."...Hz. Osman
ALLAH’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın....Abdülkadir Geylani (k.s.)
Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir...Bin Ataullah İskenderi (r.h.)
Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar....Süfyan-ı Sevri (r.h.)
Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!...Süfyan b. Uyeyne (r.h.)
Bilginin hayırlısı ALLAH’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır....İbn Ataullah İskenderi (r.h.)
Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır....İbn Ataullah İskenderi (k.s.)
Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek....Ebu Derda (r.h.)
Dilediğiniz kadar öğrenin! Ama şunu iyi bilin ki, bildiklerinizle amel etmedikçe, ALLAH (c.c.) size ilminizden ötürü mükafat verecek değildir....Muaz bin Cebel (r.h.)
Ey Dost! Mahlukatın sebeplere yapıştığını görürsün, arif olan ise sebeplerin sahibine yapışır. Arif kulun bütün sözleri ALLAH’ın (c.c.) yüceliği, kudreti, keremi ve rahmeti meyanındadır, zamanını böyle geçirir, kabrine de böyle girer....Yahya b. Muaz (r.h.)
Muhammed’e (s.a.v.) en yakın olanlar O’na (s.a.v.) uyanlardır. Düşmanları da ALLAH’a (c.c.) karşı gelenlerdir....Hz. Ali (r.h.)
İman eden, Rab Teala’nın kendisini gözlediğinin farkında olan kimsedir. Böyle bir kul nefsini hesaba çeker ve ahiret için azığını hazırlar. Hicret, kıyamete kadar sürecek bir farzdır. Hicret, cehaletten ilme, ALLAH’ı (c.c.) unutmaktan O’nu anmaya, günahtan itaate ve ısrardan tevbeye giden yoldur....Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s.)
Kulları küçük gören, onlarla alay eden kimse Rabbini tanımayan kimsedir. Yaradanı seven, O’nun sanatından teşekkül etmiş olan yaratıkları da sever....Hz. Aişe (r.a.)
Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir....İmam Gazali (r.h.)
Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder...İmam Gazali (r.h.)
Mü’min bir inciye benzer. Nerede bulunursa bulunsun, orada güzeldir...Malik b. Dinar (r.h.)
Sadece ALLAH’a (c.c.) güvenen kul, kuvvetli bir kuldur...Said en-Nebaci (r.h.)
Kalbin kurtuluşu dört hasletle sağlanabilir. Sadece ALLAH (c.c.) için tevazu etmek, sadece ALLAH’a (c.c.) muhtaç olduğunu hissetmek, sadece ALLAH’tan (c.c.) korkmak ve sadece ALLAH’tan (c.c.) ummak.
Said el-Hırı (r.h.)
Kalbin öldüğünün alametlerinden biri de, insanın kaçırdığı iyiliklere üzülmemesi, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymamasıdır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)
Kendi iyiliklerinden söz edip duranları yapmış oldukları bir hata susturuverir. Oysa ALLAH’ın (c.c.) bağışlarından söz edenleri hiçbir hata susturamaz.
İbn Ataullah İskenderi (r.h.)
Alim, ALLAH’tan (c.c.) korkandır.
Amir bin Şerahil (r.a.)
Muttakilerden olunuz. Şirk dışta da olur, içte de. Dıştaki şirk putlara tapmaktır. İçteki şirk ise ALLAH’ı (c.c.) bırakıp insanlara dayanmak, onlara güvenmek ve zararı da, faydayı da onlardan bilmektir.
Abdülkadir Geylani (k.s.)
Dünya, kim tarafından aranıyor ve seviliyorsa onun padişahı olur. Kim de dünyayı terk eder ve horlarsa, dünya onun hizmetçisi olur. Dünya hem talep eden, hem de talep edilen, aranandır. Kim dünyayı talep ederse, dünya onu reddeder. Kim dünyayı reddederse, dünya onun peşinden gider. Dünya, ahirete giderken yol üzerindeki bir köprüdür. Bu köprüden geçiniz ama orada sürekli kalacakmış gibi davranmayınız. Köprüler üzerine saraylar inşa etmek pek de akıl karı değildir. Dünyadan seni ahirete ulaştıracak kadarını al, ahiretten seni men edecek olan tarafını bırak.
Yahya b. Muaz (r.h.)
ALLAH’ım (c.c.)! Senden sana ait olanı istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Senin hoşuna gitmeyecek işleri yapmaktan sana sığınıyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Özün özünü, temizin temizini, senin vereceğin şerefi istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Seni unutanların unutmasına yol açan meşguliyeti verme bana! ALLAH’ım (c.c.)! Senden rızana uygun olanı istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Beni; seni, sadece seni sevdiği için anan, ibadetiyle hiçbir menfaat ummayan kullarından eyle! ALLAH’ım (c.c.)! Kalbimi senden gelen bir sevinçle doldur, dilimi senin zikrinle arıt, azalarımı senin iyi bulduğun, hoşnut olduğun işlerde çalıştır. ALLAH’ım (c.c.)! Kalbimde senin hatırandan gayrı tüm iz, hatıra, zikir ve intibaları yok et!
Cüneyd-i Bağdadi (r.h.)
Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH’tan (c.c.) beklediğin ameldir.
Hz. Ali (r.a.)
Rab Teala’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece ALLAH’a (c.c.) itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin.
İbrahim Dessuki (k.s.)
ALLAH’ım (c.c.)! Suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.
Talha bin Musarrif (k.s.)
Kim gönlünü sadece ALLAH’a teslim eder, bu işte yoğunlaşırsa, hikmet pırıltıları kalbinden fışkırır ve dilinden dökülür.
Yahya b. Muaz (r.h.)
Umut (reca) kapılarının açılmasını istediğin zaman Allah’tan (c.c.) sana gelen nimetleri hatırla. Korku (havf) kapılarının açılmasını istediğin zaman ise, senden O’na gidenlere bak.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)
Ey dost! Sadece ALLAH’a (c.c.) yönel! O’ndan başkasına tam güvenme! Her şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mahlukun rızasını ALLAH’ın (c.c.) rızasından önceye alma!
Abdülkadir Destuti (k.s.)
‘Kalp ALLAH’ın (c.c.) evidir’ sözü, şu demektir: Kul, kalbine ancak ALLAH’ın (c.c.) sevdiği şeyleri sokmalı, O’nun kerih gördüğü kirli şeyleri kalbinden uzak tutmalıdır.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.a.)
Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır.
Hz. Ali (r.a.)
İşin başında ALLAH’a (c.c.) yönelmek, işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)
İnsanlar hakkında ALLAH’tan (c.c.) kork. Fakat ALLAH (c.c.) hakkında insanlardan korkma.
Said b. Amir (r.a.)
Şunu iyi bilesiniz ki, en güzel ibadet, farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmaktır.
Hz. Ömer (r.a.)
Ne acaiptir o insanlar ki, altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde ALLAH’a isyan ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır (r.h.)
Şükür, ALLAH’ın (c.c.) nimetleriyle ALLAH’a (c.c.) isyan etmemektir.
Cüneyd-i Bağdadi (r.a.)
Kim nimetlerin kendisi için kalıcı olmasını dilerse, Rabbine şükretsin; ‘Nimetin sahibi O, veren O, iyilik eden O’ desin.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)
Eğer ilminizle amel etmezseniz, ALLAH (c.c.) sizi ilminizle sevaplandırmaz.
Muaz bin Cebel (r.a.)
Peygamber olan ve olmayan kişiler, hayrın en büyüğünü sadece sabırla elde etmişlerdir.
Meymun b. Mihran (r.h.)

Kim ALLAH’tan (c.c.) yüz çevirenleri dost edinirse ALLAH (c.c.) onu kullarının gözünde küçültür.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa
“ALLAH (c.c.) bir kuluna bir çok nimet verdikten sonra, bu nimetleri alıp yerine sabrı karşılık olarak verirse, bu karşılık, çekip aldığı nimetten daha hayırlıdır” dedi ve sonra şu ayeti okudu: “Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak verilecektir.”
Hz. Ömer b. Abdülaziz (r.h.)
-“Kime arkadaş olayım”
-“Seni nasıl biliyorsa, işte o halini saklamayacağın birine, yani ALLAH’a (c.c.)”
Ebu Yezid el-Bestami (r.h.)
Muvaffakiyet ALLAH’tandır Kolaylık da O’ndan gelir
Seyyid Kutub (rh)
Kulluk görevlerini ileride bulunacak boş bir zamana ertelemek nefsin ahmaklığındandır
İbn Ataullah İskenderi (ks)
ALLAH’ı (cc) söyleyen söz güzeldir ALLAH’ın (cc) nimetlerini düşünmek ise en üstün ibadettir
Ömer bin Abdülaziz (rh)
Hak uğruna harcanmayan herşeyin iki katı, batıl yolda gider
İ Hakkı Bursevi (ks)
ALLAH’ın (cc) bakışları seni kuşatıyorken, halkın bakışını nasıl önemsiyorsun Halkın yönelişini bir yana bırak Hakkın yönelişini görmeye çalış
İbn Ataullah İskenderi (ks)
Hakkın gidereceği bir ihtiyacın için başkasına dilekte bulunma Onun senin için vermediğini başkası nasıl verebilir Kendi ihtiyaçlarını gidermekten aciz olan başkasınınkine nasıl güç yetirebilir
İbn Ataullah İskenderi (ks)
Kamil insan, nefsini çiğneyip hazmeden kişidir ki, Rabbi onu kullarının diliyle över, yüceltir
Ebu’l Hasan Ali b Vefa (rh)

ALLAH (cc) size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye vermiştir Ona meyledesiniz diye değil!
Hz Osman (ra)
1- Dilin Zikri: Kalpten kötülüklerin ve masivanın giderilmesi için ALLAH’ı (cc) anmaktır
2- Kalbin Zikri: ALLAH’ı (cc) kalpten tefekkür ederek, ALLAH’ın (cc) kalbine nazar ettiğinin şuuruna varmaktır
3- Nefsin Zikri: Harf ve ses yerine, his ve hayal ile içtenlikle ve kalpten ALLAH’ı (cc) anmaktır
4- Ruhun Zikri: ALLAH’ın (cc) kainatta tecelli eden güzel sıfatlarının neticesine bakarak, O’nu tefekkür etmek, düşünmektir
Ahmed Cahidi Efendi (ks)
Israrla dilediğin halde bağışların gecikmesi seni umutsuzluğa düşürmemelidir Çünkü ALLAH (cc) duaların kabul olunacağına söz vermiştir Ancak kabul edeceği dilek senin kendin için beğendiğin değil, O’nun senin için beğeneceği olacaktır Ve kabul, senin istediğin zaman değil, O’nun istediği zaman olacaktır
İbn Ataullah İskenderi (cc)
Zühdün (dünyaya ve maddi menfaate değer vermeme, kanaatkar olma) büyük bir kısmı insanların içindeyken olur Yani övmelerini istemez, kınamalarına aldırmazsın
Fudayl b Iyad (rh)
Hakiki sevgi üç şekilde ortaya çıkar, daha doğrusu varlığını belli eder:
1- Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder
2- Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetlerine tercih eder
3- Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder
İmam Gazali (rh) Hakikaten akledebilen bir kul, ameliyle nasıl övünebiliyor? Amel yapabilmek ALLAH’ın (cc) bir nimetidir Bu fırsatı ona nasip ettiği için şükür ve tevazu hisleri içinde olması gerekir
Ebu Süleyman ed-Darani

Sözü ALLAH’ın (cc) yolunu göstermeyen, hali ALLAH’a (cc) ulaştırmayan kimse ile arkadaşlık etme
İbn Ataullah İskenderi (ks)
-“Kişi dostunu niçin sevmelidir?”
-“Onun Rab Teala’ya güzel hizmetini gördüğü için”
Ebu Safvan b Avane (rh)
Yalan, yanlış, boş ve faydasız şeyleri uzun süre dinlemek, kalpteki ibadet lezzetini söküp atar Kim hayatını dipdiri sürdürmek istiyorsa, kalbinden her türlü tamahı ve ihtirası atsın
Abdullah b Hubayk (rh)
Seni ALLAH’a (cc) yaklaştıracak şey; sadece ALLAH’tan (cc) istemen, sadece O’na yalvarmandır Seni insanlara yakın ve onlar nezdinde itibarlı kılacak şey ise, onlardan hiçbir şey istememendir
Ebu Bekir el-Varrrak (rh)
Bedenin hastalığı ağrı ve sızılarla belli olur Kalbin hastalığı ise günahlarla ortaya çıkar Beden hastayken yemeğin tadını nasıl alamazsa, kalp de günah batağındayken ibadetin lezzetini hissedemez
Zünnun el-Mısri (rh)
"Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz "
Hz Osman
"Allah (CC) bütün işlerde yumuşaklığı sever "
Hz Muhammed (sav)
"Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mü'min kardeşi için de istemedikçe kamil mü'min olamaz"
Hz Muhammed (sav)
"Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak "
Hz Ömer
"Allah'ı anın, O'nu anmak şifadır "

Hz Ömer
"İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun "
Abdulkadir Geylani
"Nimetleri, Allah'a şükrederek elde tutunuz"
A Arvasi
"Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır"
Hz Ömer
"Hiçbir şey kalpten çıkanlar kadar kalbe fayda vermez Kalp ne kadar saf ve Allah'a adanmış olursa, o kadar büyük bir faydaya erişir"
Hz Ömer
"Ne kadar bilirsen bil! Anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır"
Mevlana C Rumi
"Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir"
Atasözü
“İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır”
Hz Ömer
"Boş zaman yoktur Boşa geçen zaman vardır"
Atasözü
“İmanın efdali: Nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir”
Hz Muhammed (sav)
""iki şey aptallık belirtisidir, konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak"
Atasözü
“Toprağa her türlü kötü şey atılır Fakat topraktan hep güzel şeyler biter"
Akşemseddin
“Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz”
Hz Ömer
“Affetmek zaferin zekatıdır”
Hz Muhammed (sav)
“Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz”
Goethe
“Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder”...Hz Muhammed (sav)
Adalet mülkün temelidir...Hz Ömer
Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini değil atanı yaralar...Arap atasözü
Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi O halketmiştir...Bediüzzaman Said Nursi
Gerçek hürriyet Hakk'a köleliktir...Hz Ali
İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını yitirirler, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler...Goethe
Dünyanızı ıslah ediniz Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız...Hz Muhammed (sav)
Allah’ı (CC) zikir, kalplerin şifasıdır...Hz Muhammed (sav)
Yakup Icik

Heute waren schon 3 Besucher (75 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
"
Autoglanz-Tacir Exklusive Fahrzeugpflege