Auto Glanz Tacir
  Vecizeler
GALLERY vecizeler/geflügeltes wort/winged words - Vecize Sozler 12
  Home -Ana Sayfa
  Vecizeler Kervani1
  Yakup Icik Vecizeleri 1
  Vecizler Arsivi 01
  Vecizler Arsivi 02
  Vecizler Arsivi 03
  Vecizler Arsivi 04
  Vecizler Arsivi 05
  Vecizler Arsivi 06
  Vecizler Arsivi 07
  Vecizler Arsivi 08
  Vecizler Arsivi 09
  Vecizler Arsivi 10
  Vecizler Arsivi 11
  Vecizeler Arsivi 01
  Vecizeler Arsivi 02
  Vecizeler Arsivi 03
  Vecizeler Arsivi 04
  Vecizeler Arsivi 05
  Vecizeler Arsivi 06
  Vecizeler Arsivi 07
  Vecizeler Arsivi 08
  Vecizeler Arsivi 09
  Vecizeler Arsivi 10
  Vecizeler Arsivi 11
  Ömer Hayyam 01
  Omar Khayyam 01
  Veciz Sozler 01
  Veciz Sozler 02
  Veciz Sozler 03
  Veciz Sozler 04
  Veciz Sozler 05
  Veciz Sozler 06
  Veciz Sozler 07
  Veciz Sozler 08
  Veciz Sozler 09
  Veciz Sozler 10
  Veciz Sozler 11
  Veciz Sozler 12
  Veciz Sozler 13
  Veciz Sozler 14
  Veciz Sozler 15
  Veciz Sozler 16
  Veciz Sozler 17
  Veciz Sozler 18
  Vecize Sozler 01
  Vecize Sozler 02
  Vecize Sozler 03
  Vecize Sozler 05
  Vecize Sozler 06
  Vecize Sozler 07
  Vecize Sozler 08
  Vecize Sozler 09
  Vecize Sozler 10
  Vecize Sozler 11
  Vecize Sozler 12
  Vecize Sozler 13
  Vecize Sozler 14
  Vecize Sozler 15
  Vecize Sozler 16
  Vecize Sozler 17
  Vecize Sozler 18
  Vecize Sozler 19
  Resimli Vecizeler Kervani 01
  Resimli Vecizeler Kervani 02
  Resimli Vecizeler Kervani 03
  Resimli Vecizeler Kervani 04
  Resimli Vecizeler Kervani 05
  Resimli Vecizeler Kervani 06
  Resimli Vecizeler Kervani 07
  Vecize Sozler 20
  Vecize Sozler 21
  Vecize Sozler 22
  Resimlerle Melle Sehri
  Autoglanz-Tacir, Stadt Löhne (Germany)
 Demokrasi Üzerine Vecizeler

“Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman varolmadı ve
varolmayacaktır.”
jean jacques rousseau

“gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip
olmaması demektir.”
lord acton

“kelimeler üzerinde ve sahte problemler üzerinde kavga etmemiz gerekir.
demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi
istiyorsanız onu seçebilirsiniz.”
karl popper

“demokrasi” ve “demokratik devlet” kavramlarının kullanımı konusunda
büyük bir eksiklik vardır. bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve
anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde
yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demogoji yapanların ve
despotların işine yarayacaktır.”
alexis de tocqueville

“çoğunlukla bir gemiye benzetilen devlette, kral kılavuz, halk da kamu yararını gözettiği sürece kılavuzun sözünü dinleyen gemi sahipleri
durumundadır; kralsız yaşayan pek çok halklar vardır, ama halksız bir
kral düşünemeyiz bile. krallık düzeyine yükseltilenler, başkalarından
güzellik yahut yakışıklılık bakımından üstün oldukları için ya da
onları, tıpkı çobanların sürülerini güttükleri gibi yönetmek bakımından
bir doğal üstünlükleri bulunduğundan değil, halkın kalanıyla aynı
hamurdan yapılmış olmalarından ötürü erk ve yetkilerini onlardan ödünç
aldıklarını açıklayacakları için ortaya çıkarılmışlardır.”
stephanos junios brutos

“devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.”
lyndon b. johnson

“demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak
şekilde liderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikaları
için yarıştıkları bir rekabetçi politik sistemdir.”
e. e. schattschneider

“vox populi, vox dei”
(halkın sesi, hakkın sesi)
latin özdeyişi

“toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün
halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun
katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme
düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. bir tek küçük kentten daha
büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı
için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet
olacağı sonucu çıkmaktadır.”
john stuart mill

“demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı
bulunmaktadır: oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil
etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.”
robert a. dahl

“demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir.”
mustafa kemal atatürk

“demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan
sıfatıyla iştirak etmesidir.”
mustafa kemal atatürk

“demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın
ekseriyetine aittir. demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait
olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. bu suretle, demokrasi
prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas
etmektedir.”
mustafa kemal atatürk

“yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için
getirilmişlerdir. ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları
takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği
kararla karşılaşırlar. ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye
yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını
bilmelidirler.”
mustafa kemal atatürk

“monarşi güzel bir biblo gibidir, denizde bir süre yüzer ancak bir süre
sonra bazı beceriksiz kaptanlar yüzünden kayalara çarpar; buna karşın
demokrasi şişirilmiş bir botta seyahat etmek gibidir. kolay kolay dibe
batmazsın, fakat ayakların hep ıslaktır.”
fisher ames

“bir zamanlar, halk seçtiğini bir kalkanın üstüne oturtarak havaya
kaldırır ve kral diye selamlardı. ve neden kralların sayısız gözleri,
milyon tane kulağı, upuzun elleri ve pek hızlı ayakları’ olduğu
söylenir? hep argos’a, gerien’e, midas’a ve ozanların övdüğü daha
başkalarına benzedikleri için mi? hiç de değil, bu söz devletin iyiliği
için gözlerini, kulaklarını, olanaklarını, yetkilerini krala ödünç
vermiş olan bütün halktan ötürü söylenmiştir. halk kralı yüzüstü
bırakıversin, hemen yere devrilir; eskiden kulağı ve gözü pek üstün
görünürken, güçlü olabilecek en iyi durumda bulunurken, böyle görkem içinde yüzerken, bir anda kötüler ve pek zebun düşer.”
stephanos junios brutos

“demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.”
alfred e. smith

“bütün despotizmler içerisinde demokrasi, en az dayanıklısı olmakla
birlikte en kötüsüdür.”
fisher ames

“demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin
insana katlanmak zorunda olmaktır.”
max lerner

“çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün
çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir.
‘çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır.”
john stuart mill

“politikada çoğunluk kuralının haklılaştırılması onun ahlaki açıdan
doğru olduğunu göstermez.”
walter lipmann

“çoğunlukçu demokrasi, ‘halkın egemenliği’ olarak ifade edilen doktrin
içerisinde en yetersiz ilke olarak görülmektedir.”
bernard crick

“çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk
tarafından yönetimi de tiranlıktır. her iki durumda da ‘senin istediğin
gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın’ kuralı geçerlidir.”
herbert spencer

“görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın
yollarını aramak ve keşfetmektir.”
james m. buchanan

“demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için
tehlikedir.”
john f. kennedy

“biz atina’lılar, politika ile ilgili kararları uygun tartışmalardan
sonra alırız; en kötü olan şey, sonuçları tartışılmadan bir politikanın
uygulanmasıdır.”
thucydides

“demokratik vatandaşın politikada aktif olması ve politikayla
ilgilenmesi gerekir.”
gabriel a. almond

“demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda
gider düşüncesini kabul etmiyorum. ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak
adlandırıyorum.”
james m. buchanan

bilen konuşmaz,
konuşan bilmez.
gözlerini yum,
bütün kapıları kapa;
sivrilikleri buda,
karışıklığı gider;
işığı ayarla,
dünyaya uyum sağla.”
lao tzu

“bireysel çıkar değil, asıl grup çıkarı tehlikelidir.”
friedrich a. von hayek

“hiç bir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir.”
jean-jacques rousseau`

“sen benim kütüğümü yuvarla, ben de seninkini...”
lucius annaeus seneca

“kanunları zenginlerin çıkarı için yapıyorsunuz.”
euripides

“parlamentonun kapıları fakirlere kapalıdır.”
ovid

“demokrasi konusundaki eleştirilerin nedeni, devletin çoğunluğun
üzerinde anlaşmış olduğu kararlara hizmet ettiği düşüncesi değildir,
asıl itiraz çoğunluğun holdinglerin ve çeşitli çıkar gruplarının
isteklerine hizmet etmek zorunda kalmasıdır.”
friedrich a. von hayek

“tanrılardan oluşan bir halk mevcut olsaydı, kendini demokratik olarak yönetebilirdi.”
jean jacques rousseau

“demokrasi keyfi güçten başka bir şey değildir.”
pierre joseph proudhon

“demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir; aristokrasiye dönüşen
eşitsizlik ruhu ve despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu.”
montesquieu

“demokrasi despotizme dönüşür.”
eflatun

“demokrasi despotizmdir. genel iradenin onaylamadığı bir yürütme oluşturur.”
immanuel kant

“demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.”
aristo

“bütün despotizmler içerisinde demokrasi en kötüsüdür.”
fisher ames

“demokrasi asla uzun yaşayamaz. kısa zamanda tükenir ve kendisini
öldürür. kendisini intihara sürüklemeyen bir demokrasi yoktur.”
john adams

“demokratik kurumların özgürlüğü ve medeniyeti er ya da geç mahvedeceği
konusunda ikna olmuş bulunmaktayım.”
thomas babington macaulay

"mantıklı bir insan kendini dünyaya uydurur. mantıksız bir insan ise,
dünyayı kendine uydurma konusunda ısrar eder. dolayısıyla, tüm
gelişmeler mantıksız insanlardan çıkar"
Bernard Baba

Yakup Icik

Heute waren schon 3 Besucher (94 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
"
Autoglanz-Tacir Exklusive Fahrzeugpflege